PROJEKTET

pROJEKTET MË TË FUNDIT

Maksim Gorki, Tetovo

03

Projekt i cili është në ndërtim e sipër që pritet të realizohet plotsisht deri në fund të vitit 2022.

Boris Kidric, Tetovo

02

Projekt i realizuar me sukses dhe i përfunduar. Posedon karakteristikat më të nevojshme të cilat i duhen një banori për jetesë maksimale.

Boris Kidric, Tetovo

01

Projekt i realizuar me sukses dhe i përfunduar. Posedon karakteristikat më të nevojshme të cilat i duhen një banori për jetesë maksimale.

Scroll to Top